Pomysł zorganizowania warsztatów dla rodziców powstał ponieważ miałam już dość słuchania i gadania tego samego! O co chodzi?

Większość klientów-rodziców ma te same problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi! I co ciekawe na większość tych problemów działa to samo rozwiązanie, dopasowane tylko do charakteru danego dziecka.

O czym mowa? Normy, zasady i konsekwencje wydają się nie tylko zmieniać diametralnie sytuację w domu, ale także wpływają bardzo pozytywnie na poczucie własnej wartości, samodzielność i zaradność dzieci. Zasady dają poczucie bezpieczeństwa i pozwalają dziecku wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie. Sztuką jest właściwe ich zastosowanie. Tego właśnie uczą warsztaty.

Pokazują także rodzicom, że wszyscy maja podobne problemy i te zachowania dzieci, które popychają nas do działania (w tym przyjścia na warsztaty czy do psychologa) można zmienić i naprawić.

Konsekwencje uczą, wzmacniają psychikę i emocjonalność dziecka. Dzięki zasadom dzieci lepiej radzą sobie z trudnościami, a przede wszystkim są właściwie przygotowani do życia w świecie, który nie zawsze jest taki jaki dzieci oczekują.